NGO-monitor ongedocumenteerden Amsterdam

Op 24 mei j.l. presenteerden GroenLinks, SP, D66 en PvdA in Amsterdam het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’.  In dit akkoord wordt gesteld dat 24-uurs opvang geregeld moet worden voor ongedocumenteerden die hier op dit moment verblijven en dat er 500 opvangplekken beschikbaar worden gesteld. Het Amsterdamse vreemdelingenbeleid, ofwel het Programma Vreemdelingen (PV), wordt daarmee ingrijpend gewijzigd. Over het inrichten van de voorzieningen wordt op dit moment nagedacht. Het doel van deze monitoring is om duidelijk te maken wat het effect is van de huidige opvang om zo bij te dragen aan het formuleren van nieuw beleid omtrent de gemeentelijke voorzieningen.


Om helder te rapporteren over de signalen die wij ontvangen van ongedocumenteerden ten aanzien van de toegang tot de voorzieningen van het PV hebben het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen (ASKV), Vluchtelingenwerk Amsterdam (VWN), het Wereldhuis (WHS), Amsterdam City Rights (ACR) en Dokters van de Wereld (DvdW) data gebundeld. Deze rapportage betreft bevindingen en aanbevelingen over de maanden maart, april en mei 2018.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
ASKV / Steunpunt Vluchtelingen, Wereldhuis, Amsterdam City Rights, Vluchtelingenwerk Amsterdam, Dokters van de Wereld | 2018
14 pagina's | [Amsterdam] : ASKV / Steunpunt Vluchtelingen, [Amsterdam] : Wereldhuis, [Amsterdam] : Amsterdam City Rights, [Amsterdam] : Vluchtelingenwerk Amsterdam, [Amsterdam] : Dokters van de Wereld
Monitor van ondersteuning aan mensen zonder verblijfsrecht in Amsterdam
Trefwoorden: 
Asielprocedure, asielzoekers, overheidsbeleid, politiek, vluchtelingen