Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ

Website Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ:

 

Standaarden: database waarmee u snel alle relevante en actuele informatie bij elkaar heeft en gericht kunt zoeken binnen het geheel van kwaliteitsstandaarden.

 

Projecten: Hier vindt u de projectinformatie bij alle kwaliteitsstandaarden die in ontwikkeling zijn. U kunt de projecten selecteren op type kwaliteitsstandaard en fase waarin ze zich bevinden.

 

Netwerk: Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is een samenwerkingsverband dat eind 2013 is opgericht. In het Netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in hun streven naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Dit gebeurt primair door het ontwikkelen, financieren en begeleiden van kwaliteitsstandaarden.

 

Ondersteuning: Hieronder valt Projectondersteuning algemeen, Projectondersteuning zorgstandaarden, Projectondersteuning generieke modules, Projectondersteuning implementatie, Ondersteuning ambassadeurs, Veelgestelde vragen

Referentie: 
Martine Kolk, Anke Wammes | 2016
Utrecht : Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ
http://www.akwaggz.nl