NET bij ouderen

PTSS bij ouderen vormt een aanzienlijke, maar vaak verborgen problematiek. Narratieve Exposure Therapy (NET) is een interventie van vier tot vijftien sessies, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Daarbij gaat men ervan uit dat traumatische herinneringen geassocieerd zijn met 'hot spots' in het angstnetwerk. De bedoeling is deze te neutraliseren door ze te verankeren in het biografisch geheugen.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jeannette Lely | 2014
In: Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie : tussen presentie en interventie / redactie Johan Maes & Harrie͏̈tte Modderman | [Antwerpen] : Witsand Uitgevers
Hoofdstuk 3.11
Trefwoorden: 
behandeling, casuistiek, levensgebeurtenissen, levensloop, Narratieve Exposure Therapie (NET), ouderen, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychotrauma (nl), reminiscentie, Therapieën, traumatische ervaringen, veerkracht