Nederland en zijn veteranen 1945-2015 : een onderzoek naar de rol van de overheid bij de ontwikkeling van het veteranenbeleid en de uitvoering van de veteranenzorg.

Sinds 2005 heeft Nederland een Veteranendag. Een vorm van erkenning en waardering door overheid, parlement en samenleving voor de inzet van de militairen in conflictgebieden. De Nederlandse militair, die de afgelopen jaren terugkwam van een militaire missie, kon rekenen op aandacht en steun van de overheid. Dat was vijfenzeventig jaar geleden wel anders.

 

De overheid draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor haar militairen. Dat geldt in de 21e eeuw, maar gold ook daarvoor. Deze bijzondere verantwoordelijkheid (de zorgplicht) vormt het uitgangspunt voor de veteranenzorg.

 

Het doel van deze studie is na te gaan op welke wijze de overheid deze bijzondere verantwoordelijkheid in de periode 1945-2015 is nagekomen. De uitvoering van deze zorgplicht kan niet los worden gezien van de totstandkoming en de ontwikkeling van het veteranenbeleid en de rol daarbij van parlement en samenleving. 

Referentie: 
Mattheus van den Doel | 2022
https://hdl.handle.net/1887/3254376
Proefschrift Universiteit Leiden
Trefwoorden: 
Afghanistan-veteranen, beleid, Bosnie-veteranen, Dutchbat-veteranen, erkenning, geschiedenis, gezondheidszorg, Indië-veteranen, Irak-veteranen, Korea-veteranen, koude oorlog, Libanon-veteranen, lotgenotencontact, nazorg, Nederland, organisaties voor oorlogsgetroffenen, overheid, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), Uruzgan, verenigingen, veteranen, VN-vredesmacht, vredesmissies, vredesmissies (VN), welzijn, welzijnsbeleid, wetgeving