Nazorg voor Bestuurders bij Rampen en Crises, een Lacune?

Eindscriptie Master Spiritual Care Vrije Universiteit Amsterdam. 

In deze verkennende studie is onderzoek gedaan naar de mogelijke ondersteuningswens van burgemeesters betreffende psychosociale nazorg – waaronder ook geestelijke zorg – na rampen, crises en ingrijpende gebeurtenissen in hun gemeente. De afgelopen decennia is georganiseerde psychosociale nazorg en hulpverlening aan getroffenen en hulpverleners op gang gekomen, met de zelfredzaamheidsgedachte als een belangrijk uitgangspunt van deze nazorg. In een evaluatierapport aangaande de crisisbeheersing van de ramp met vlucht MH17 in juli 2014 werd de lacune in nazorg aan bestuurders geconstateerd. In deze studie is onderzocht of bij burgemeesters een ondersteuningswens leeft en hoe deze zo nodig ingevuld kan worden. De studie is gebaseerd op semigestructureerde interviews met zeven burgemeesters die de laatste vijf jaar met een ramp, crisis of heftige gebeurtenis te maken hebben gehad. Alhoewel dit onderzoek gebaseerd is op een beperkt aantal interviews met burgemeesters, betrof het een kwalitatief hoogwaardige en representatieve doelgroep voor de vraagstelling. Dit onderzoek heeft onomstotelijk aangetoond dat het ontbreken van nazorg allesbehalve betekent dat er geen behoefte aan is. Meer dan de helft van de geïnterviewde burgemeesters spreekt een ondersteuningswens uit in de vorm van georganiseerde nazorg bij rampen, crises en ingrijpende gebeurtenissen. Het onderzoek doet aanbevelingen voor de mogelijke voorziening van psychosociale en geestelijke nazorg en ondersteuning aan burgemeesters. Deze verkennende studie kan een aanleiding zijn om het thema ‘nazorg voor bestuurders’ in andere sectoren te agenderen of prioriteren. 

 

Trefwoorden: 
Burgemeesters, compassion fatigue, crises, Geestelijke gezondheid, geestelijke verzorging, Moral injury (nl), nazorg, pastorale zorg, psychosociale hulpverlening, rampen