Nazorg Contact Punt: ontbrekend puzzelstuk in psychosociale hulp bij rampen

De vliegramp met MH17 heeft een enorme impact voor iedereen die door de ramp dierbaren heeft verloren. Van het begin af aan is de psychosociale ondersteuning en zorg aan de nabestaanden serieus genomen. Deze nazorg bestaat deels uit elementen die na elke ramp of crisis van belang zijn, zoals inzet vanuit familierechercheurs en SlachtoJerhulp Nederland, diverse centraal georganiseerde informatiebijeenkomsten, een informatie website met een besloten gedeelte voor onderlinge uitwisseling, nationale en lokale gedenk- en herdenkingsmomenten en ondersteuning van zelforganisaties van nabestaanden. Daarnaast is er in de context van MH17 een nieuwe voorziening ingericht, toegespitst op het gezondheidsbelang: het Nazorg Contact Punt (NCP).

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Michel Dückers, Juul Gouweloos, & Annelieke Drogendijk | 2014
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, ISSN 1875-7561 | 12 | 6 | 38