Navigeren in een nieuwe samenleving : De ontwikkeling van de positie en leefsituatie van Syrische Nederlanders

Vanwege de aanhoudende oorlog ontvluchtten miljoenen Syriërs de afgelopen jaren hun land. Een deel van deze groep vestigde zich in Nederland. Op dit moment wonen er iets minder dan 150.000 mensen van Syrische origine (migranten en hun kinderen) in Nederland; een aanzienlijk deel kwam in de periode van 2014-2016 het land binnen. In 2017 zijn meer dan 3000 Syriërs uit deze groep over hun leven hier geïnterviewd. In 2019 en 2022 is die met diezelfde mensen opnieuw gesproken (zie link hiernaast). Op die manier kunnen we hun levens in Nederland volgen.
Hoe gaat het nu met de Syrische Nederlanders die tussen 2014 en 2016 in Nederland een verblijfsvergunning kregen? Dit rapport geeft over de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren binnen deze groep een beeld, bijvoorbeeld op het gebied van werk, sociale contacten en gezondheid. Waar mogelijk vergelijken we Syrische Nederlanders met de algemene bevolking; ook worden opvallende verschillen binnen de groep uitgelicht, bijvoorbeeld tussen jongeren en ouderen, lager- en hoger opgeleiden, of tussen mannen en vrouwen.

 

INHOUD

  • Inleiding
  • Na de inburgering
  • Werk en inkomen
  • In- en uitsluiting
  • Gezondheid
  • Conclusie
Referentie: 
Mieke Maliepaard (WODC) Samir Negash (WODC) Jaco Dagevos (EUR) Wybren Nooitgedagt (EUR) Thomas Kuijpers (RIVM) Ellen Uiters (RIVM) | 2023
33 pagina's | Den Haag : WODC
https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3297
Trefwoorden: 
arbeid, asielzoekers, Asielzoekerscentra (AZC), gezondheid, onderwijs, Onderzoek, Psychische klachten, Syriërs