Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Mensenhandel: wat is het en hoe vaak komt het voor? Mensenhandel draait om het uitbuiten van een ander. Er zijn verschillende vormen van uitbuiting. Bijvoorbeeld onder dwang seks hebben, te werken tegen geen of weinig salaris en onder mensonterende omstandigheden, strafbare feiten moeten plegen of een orgaan af te moeten staan. Verschillende vormen van dwang zijn bijvoorbeeld het plegen van geweld, iemand chanteren, of het misbruiken van de kwetsbaarheid of afhankelijkheid van het slachtoffer. 

Er zijn naar schatting jaarlijks:

  • tussen de 5000 en 7500 slachtoffers van mensenhandel in Nederland. 
  • ongeveer 1300 minderjarige slachtoffers van binnenlandse seksuele uibuiting in Nederland
  • 1400 slachtoffers van arbeidsuitbuiting of criminele uitbuiting in Nederland. 

Cijfers dagers

  • 120-130 daders worden jaarlijks gemiddeld veroordeeld voor mensenhandel door de rechter in eerste aanleg. Dit is gemiddeld 70%-75% van de gedagvaarde verdachten 
  • 1 jaar en 10 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf is de gemiddelde duur bij veroordeling voor mensenhandel. 


Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
2020
28 pagina's | Den Haag : Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Brochure%20Nationaal%20Rapporteur_tcm23-447409.pdf
Trefwoorden: 
causaliteit, Geestelijke gezondheidszorg, gemeenten, geweld, jongeren, kinderen, mensenhandel, Onderzoek, prostitutie, seksueel geweld