Multisysteemtherapie bij kindermishandeling (MST-CAN): beschrijving van de behandeling, de psychiatrische problematiek en de rol van de psychiater

achtergrond In gezinnen waar kindermishandeling plaatsvindt, komen veel onbehandelde psychiatrische problemen voor. Het is van belang in deze doelgroep manieren te vinden om adequate psychiatrische diagnostiek en interventies toe te passen.
doel Beschrijven van de methodiek en de eerste resultaten van multisysteemtherapie voor kindermishandeling en/of verwaarlozing (mst-can).
methode De psychiatrische problematiek van de eerste 18 behandelde gezinnen werd in kaart gebracht en van de gezinnen werd de primaire verzorger gedurende anderhalf jaar halfjaarlijks geïnterviewd. Daarnaast worden de werkwijze bij mst-can en de rol van de psychiater met casuïstiek geïllustreerd.
resultaten De meeste gezinnen konden gemotiveerd worden voor psychiatrische diagnostiek en behandeling. In de meeste gezinnen lukte het de veiligheid zodanig te verbeteren dat een uithuisplaatsing kon worden voorkomen; dit resultaat werd behouden gedurende de anderhalf jaar follow-up na afloop van de behandeling.
conclusie De eerste resultaten suggereren dat mst-can een veelbelovende behandeling is voor gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling. Gerichte diagnostiek en behandeling van psychiatrische problematiek zijn hierbij van groot belang.
trefwoorden kindermishandeling, multisysteemtherapie, psychiatrie

Referentie: 
F.N. Kamphuis, O.M. Brand-De Wilde, R.E.A. van der Rijken | 2015
In: Tijdschrift voor Psychiatrie, ISSN 0303 7339 | 57 | 8 | 561-568
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/492/articles/10642