Multidisciplinaire richtlijn somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en somatoforme stoornissen: richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van SOLK en somatoforme stoornissen

In deze inleiding definiƫren we allereerst de termen Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en somatoforme stoornissen, die het onderwerp van deze richtlijn vormen. Daarbij beschrijven we welke verwante termen er in omloop zijn en waarom de werkgroep juist voor deze termen heeft gekozen. Daarbij is voor wat betreft de definities van SOLK uitgegaan van beschrijvingen in het Handboek Somatisatie (Van der Feltz-Cornelis, 2009). Voor de classificatie is uitgegaan van de DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000), aangezien in de GGZ breed voor dit systeem gekozen is. Vervolgens komt de aanleiding tot het ontwikkelen van de richtlijn aan de orde. Daarna benoemen we de doelgroep en de doelen van de richtlijn en leggen we de werkwijze van de werkgroep uit, met de daarbij gemaakte keuzes en afbakening. In een paragraaf over verklaringsmodellen expliciteert de werkgroep haar keuze voor het biopsychosociaal model. Vervolgens vermelden we de door de werkgroep opgestelde uitgangsvragen. Op basis van deze uitgangsvragen zetten we de opzet van de richtlijn uiteen.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
2010
196 p | Utrecht : Trimbos-instituut
http://www.ggzrichtlijnen.nl/uploaded/docs/MDR%20SOLK%20en%20Somatoforme%20Stoornissen.pdf

Omslag vermeldt (SOLK) na klachten in de titel. - Onder auspiciƫn van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ ... [et al.]. - In samenw. met de deelnemende beroepsverenigingen. - Ondersteuning en begeleiding: Trimbos-Instituut en Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. - Op omslag: Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling GGZ
Met lit. opg
Trefwoorden: 
psychische stoornissen, psychosomatiek, psychotrauma (nl), stress, angst, depressie, diagnostiek, behandeling, DSM-IV
Plaatsingscode: 
s7 MUL