Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Deze herziene multidisciplinaire richtlijn is een basisdocument met standaarden voor psychosociale hulp (PSH) bij rampen, en calamiteiten, zodat hulpverleners, overheden en organisaties optimale psychosociale zorg kunnen bieden. Zowel in de acute fase als ook in de (lange) perioden na een ramp of (kleinschalig) incident. Het eerste hoofdstuk beschrijft de achtergrond, relevante definities, het doel en de gebruikersdoelgroep, en de status van de richtlijn. In het tweede hoofdstuk wordt stilgestaan bij gevolgen van (potentieel) schokkende gebeurtenissen voor getroffenen. Hoofdstuk drie geeft de aanbevelingen en onderliggende overwegingen van de werkgroep weer. In hoofdstuk vier is de inhoud vertaald naar procesbomen die iedere gebruikersdoelgroep van de richtlijn kunnen ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de PSH.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
M.L.A. Dückers | 2014
80 p | Diemen : Impact, Landelijk kennis- en adviescentrum psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen
http://www.impact-kenniscentrum.nl/nl/producten/multidisciplinaire-richtlijn-psychosociale-hulp-bij-rampen-en-crises

Werkgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling psychosociale hulp bij rampen en crises projectleiding dr.
Met literatuuropgave
Trefwoorden: 
rampen, crises, schokkende gebeurtenissen, psychosociale gevolgen, psychosociale hulpverlening, interventies, Nafase, methoden en technieken, modellen, organisaties, getroffenen, overheid, Richtlijnen
Plaatsingscode: 
s8.4 MUL
Affiliatie auteur(s):