Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement : Ondersteuning en zorg bij rampen en crises

Over deze richtlijn
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in 2022/2023 de Multidisciplinaire Richtlijn voor psychosociale hulp bij rampen en crises uit 2014 herzien. De herziene versie biedt handvatten en normen voor de organisatie van psychosociaal crisismanagement, met name ondersteuning en zorg tijdens rampen en crises en heeft daarmee ook een nieuwe naam gekregen. Deze richtlijn is gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten en behoeften vanuit de praktijk. De richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties en experts op het gebied van psychosociale ondersteuning en zorg. 

 

Doel en gebruikersdoelgroep
De multidisciplinaire richtlijn fungeert als referentiekader en hulpmiddel bij het opzetten en uitvoeren van psychosociaal crisismanagement, met name psychosociale ondersteuning en zorg bij rampen en crises. Het doel is om met behulp van deze richtlijn de kwaliteit van
psychosociaal crisismanagement te verbeteren en te optimaliseren. De richtlijn is bedoeld voor hulpverleners en overheden die betrokken zijn bij (collectieve) psychosociale ondersteuning en zorg bij rampen en crises en organisaties die een verantwoordelijkheid dragen
voor het psychisch welbevinden en de gezondheid van hun medewerkers. De richtlijn is van toepassing op situaties waarbij meerdere partijen samenwerken om passende ondersteuning en zorg te leveren. Hiermee beoogt de richtlijn tevens bij te dragen aan de professionalisering van de gebruikersdoelgroep.

Referentie: 
ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises | 2023
145 pagina's | Diemen : ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises
https://arq.org/sites/default/files/2023-06/Multidisciplinaire%20Richtlijn%20Psychosociaal%20Crisismanagement_0.pdf
Trefwoorden: 
crisismanagement, Geestelijke gezondheid, Handreikingen, hulpverleners, Ingrijpende gebeurtenissen, psychosociale, rampen, Richtlijnen
Affiliatie auteur(s):