Mijn papa was soldaat in een ver land : het verhaal van een moeilijke reis terug

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse krijgsmacht veel militairen naar oorlogs- en conflictgebieden uitgezonden in het kader van vredes- of opbouwmissies. Niet iedereen is zomaar in staat om zo’n taak te volbrengen. De militairen hebben een taak te vervullen onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. De voor bereiding op de missie en het bedrijf in het operatiegebied zijn zwaar, dit geld ook voor de reis terug naar huis. Er zijn mensen die bij terugkeer zingevingvragen krijgen over hun missie en de inzet. Spreken over emoties en schokkende ervaringen is niet makkelijk. Soms durven mensen het niet. Ze zijn bang voor hun eigen emoties, kunnen er simpel niet over praten, of omdat ze denken dat praten geen zin heeft. Er kunnen zich klachten ontwikkelen die negatieve gevolgen hebben voor de betrokkene, maar ook voor de familie of het gezin. Mensen om de veteraan worden dan ook door het oorlogsgeweld geraakt. Mijn papa was soldaat in een ver land is een boekje dat een deel van de wereld van vredesmilitair met zingevingvragen schets na zijn thuiskomst. Hij kan zijn zoon niet uitleggen wat er in zijn hoofd gebeurd.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Ron de Vos | 2010
23 p | Rijswijk : Début
http://www.deboekensalon.nl/dbs/book/300330

[ill.: Marloes Coolen]
Trefwoorden: 
veteranen, vredesmissies (VN), psychosociale gevolgen, PTSD (nl), transgenerationele overdracht, thuisfront, jeugdliteratuur
Plaatsingscode: 
s9.3 VOS