Migratieachtergrond en zorgbehoeften bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening

Achtergrond: Een substantieel deel van de psychiatrische patiënten heeft een migratieachtergrond. Het is onduidelijk of de zorg wel aansluit bij hun zorgbehoefte.

Doel: Onderzoeken van verschillen in zorgbehoeften tussen patiënten van westerse herkomst en niet-westerse eerste- en tweedegeneratiemigranten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA).

Methode: Crosssectioneel onderzoek waarbij 914 patiënten en hun hulpverleners de zorgbehoeftevragenlijst Camberwell Assessment of Needs invulden. We keken naar verschillen in zorgbehoeften in het algemeen en in vervulde en onvervulde zorgbehoeften tussen patienten van westerse herkomst en niet-westerse eerste- en tweedegeneratiemigranten. Deze verschillen werden gespecificeerd naar vier behoeftedomeinen: ‘algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL)’, ‘geestelijke gezondheidszorg (ggz)’ en ‘rehabilitatie’ en ‘voorzieningen’.

Resultaten: Volgens zowel patiënten als hulpverleners waren er meer zorgbehoeften bij patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond van de eerste en (zij het in mindere mate) van de tweede generatie ten opzichte van westerse patiënten. Onvervulde zorgbehoeften waren er vooral meer volgens de eerste generatie niet-westerse migranten, namelijk op de domeinen ggz en voorzieningen. Hulpverleners signaleerden daarnaast voor de eerste generatie niet-westerse migranten meer onvervulde zorgbehoeften bij rehabilitatie. Hulpverleners bleken bij mensen met migratieachtergrond vaker niet geïnformeerd te zijn over hun zorgbehoeften, met name aangaande intieme relaties en seksualiteit.

Conclusie: Patiënten met EPA en een niet-westerse migratieachtergrond hebben meer (onvervulde) zorgbehoeften dan westerse patiënten met EPA.

Referentie: 
Jorgen Straalman, Wilma Swildens, Arjan Braam | 2022
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 64 | 7 | 431-438
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13014_Migratieachtergrond-en-zorgbehoeften-bij-patienten-met-een-ernstige-psychiatrische-aandoening
Trefwoorden: 
Aandoeningen, dagelijks leven, Ernstige Psychische Aandoeningen, Geestelijke gezondheid, hulpverleners, migranten, Onderzoek, Populaties, psychiatrische patienten, rehabilitatie, sociale voorzieningen, statistieken, zorgbehoefte