Met gezag! : agressie tegen werknemers met een publieke taak: inzicht en uitzicht

Deze studie biedt zicht op de aard en achtergronden van agressie en geweld tegen publieke functionarissen.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Bas van Stokkom | 2013
95 pagina's | Den Haag : Boom Lemma uitgevers
http://www.maatschappijenveiligheid.nl/agressie-tegen-publieke-dienstverleners/

Met literatuuropgave
Summary: Deze studie biedt zicht op de aard en achtergronden van agressie en geweld tegen publieke functionarissen. De positie van deze gezagsdragers is in veel opzichten onzeker en lastig geworden. Mogelijk zien zij meer door de vingers en vertonen zij vermijdingsgedrag. Daardoor kan de verwachting van fair optreden en vreedzame sociale omgang op straat in de knel komen.0Het programma Veilige Publieke Taak tracht die tendens tegen te gaan, maar - zo wordt in dit boekje betoogd - de mogelijkheden om dat via maatregelen in eigen organisaties en een stringentere strafrechtelijke aanpak te bewerkstelligen, zijn slechts beperkt. Ook van handreikingen en protocollen is in de praktijk weinig te verwachten.0De aanpak van agressie en geweld is primair een maatschappelijke opdracht. Daartoe behoren het versterken van mentale weerbaarheid en een herwaardering van gezag. Van het publiek wordt een grotere vertrouwdheid met ge├źngageerde conflictafwikkeling gevraagd
Trefwoorden: 
politie, ambulance, beroepsgebonden problematiek, hulpverleners, agressie, geweld, maatschappij, organisaties, veerkracht, Onderzoek
Plaatsingscode: 
s8.4 STO