Mentale weerbaarheid en mentaal welbevinden in de schoolsetting

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen van de wereld [1]. Tegelijkertijd heeft naar schatting 20-25% van de leerlingen tussen de 11 en 18 jaar last van gedrags- of psychosociale problemen [2], zoals overmatig middelengebruik of een angst- of depressieve stoornis. Gedrags- en psychosociale problemen hangen samen met schooluitval, disfunctioneren in de volwassenheid en een slechtere fysieke gezondheid [3-4].

Investeren in de mentale gezondheid en weerbaarheid van jongeren lijkt dus zinvol. Omdat de school de enige context is waar alle jongeren een groot deel van hun tijd verblijven, lijkt de schoolsetting een goede context voor het aanbieden van interventies gericht op het vergroten van de mentale weerbaarheid en het mentaal welbevinden. In deze factsheet rapporteren we de resultaten van een literatuuronderzoek naar het aanbod en de effectiviteit van interventies op het gebied van het versterken van de mentale weerbaarheid en het mentaal welbevinden in de schoolsetting (nationaal en internationaal).

Deze factsheet beantwoordt op basis van het beschikbare wetenschappelijke bewijs de volgende vragen over interventies gericht op het vergroten van de mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren:

• Welke categorieën interventies zijn er onderzocht en wat is bekend over de effectiviteit?

• Welke interventies worden er in Nederland aangeboden voor kinderen en jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs en wat is bekend over de effectiviteit daarvan?

Met interventies worden in deze factsheet universele preventieve interventies bedoeld die uitgevoerd worden in de schoolsetting, individueel of in groepsverband, bestaande uit één of meer sessies, met als doel de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid van jongeren te vergroten.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Marloes Kleinjan, Linda Bolier, Simone Onrust en Karin Monshouwer | 2016
[14 pagina's] | Utrecht : Trimbos-instituut
https://assets.trimbos.nl/docs/e1d75640-8654-4909-8192-295c4b273175.pdf