Mentale gezondheid kwetsbaarder in minder kwetsbare landen : de paradox geldt ook voor suïcide

Waarom dit onderzoek?

Recent vergelijkend landenonderzoek toonde een onverwacht verband tussen de mentale gezondheid van mensen en hun culturele en sociaaleconomische context. Juist mensen in landen die laag scoren op de zogenaamde kwetsbaarheidsindex - welvarender landen, met meer ontwikkelde zorgsystemen, goed bestuur, gelijkheid en hogere  evensverwachting – hebben een hoger risico op psychische problemen. Deze kwetsbaarheidsparadox gaat op voor posttraumatische stressstoornis, stemmings- en angststoornissen en middelenmisbruik. Wij richtten ons, gebruikmakend van de beste beschikbare internationale data, op suïcide.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Michel Dückers | 2019
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ISSN: 0303-7339 | 61 | 9 | 656-657
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/544/articles/12022
Trefwoorden: 
cultuur, Geestelijke gezondheid, psychotrauma (nl), zelfmoord
Affiliatie auteur(s):