Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode helpt jou als professional zorgvuldig te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. In vijf stappen wordt aangegeven wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit.

 

 

Referentie: 
Augeo Foundation | 2022
Driebergen-Rijsenburg : Augeo Foundation
https://www.augeo.nl/nl-nl/themas/meldcode/
Trefwoorden: 
diagnostiek, hulpverlening, Jeugdzorg, jongeren, kinderen, kindermishandeling, medische beroepen, mishandeling, ouders, preventie, screening, verzorgers, Vroegsignalering