Maatschappij en krijgsmacht in Nederland

Het beeld van Nederland als niet-militaire natie blijkt hardnekkig, schrijft Ben Schoenmaker. Om dit idee te ontkrachten ontrafelt hij de recente geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht in de maatschappij. 

Referentie: 
Ben Schoenmaker | 2022
In: WO2 : Onderzoek uitgelicht ; ISSN: 2213-6177 | 11 | 3 | Juni
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/vechten-voor-vrijheid/maatschappij-en-krijgsmacht-in-nederland/
Trefwoorden: 
dienstplicht, geschiedenis, geweld, kolonialisme, krijgsmacht, maatschappij, Nederland, Nederlanders, oorlog, samenleving, verwaarlozing