Maatschappelijke kosten van trauma

Achtergrond: Kennis van de kosten van trauma helpt bij het maken van gefundeerde keuzes over investeringen om trauma te voorkomen en te behandelen.

 

Doel: Een overzicht geven van de mogelijke maatschappelijke kosten van psychische problemen door traumatische ervaringen.

 

Methode: Met een narratieve review op basis van de beschikbare literatuur over PTSS en traumatische jeugdervaringen maakten we een inschatting van de mogelijke maatschappelijke kosten voor Nederland. We gebruikten literatuur op de domeinen welzijn, zorg, onderwijs en arbeid, criminaliteit en justitie, en intergenerationele overdracht.

 

Resultaten: In onze berekening zouden de kosten door verlies van welzijn mogelijk oplopen van tientallen miljoenen tot enkele miljarden euro’s voor heel Nederland per jaar. We berekenden dat zorgkosten en kosten door gemist onderwijs en verminderde arbeidsproductiviteit vermoedelijk oplopen tot honderden miljoenen euro’s per jaar. Andere kostenposten konden we op basis van de huidig beschikbare kennis niet kwantificeren.

 

Conclusie: Hoewel de maatschappelijke kosten met de huidige kennis niet volledig betrouwbaar vastgesteld kunnen worden, zijn er redenen om aan te nemen dat deze kosten aanzienlijk kunnen zijn. Investeren in preventie en effectieve behandeling zou daarom kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen.

Referentie: 
Hermien H. Dijk, Caitlin K. Kiernan | 2023
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 65 | 9 | 563-567
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13237_Maatschappelijke-kosten-van-trauma
Trefwoorden: 
arbeid, behandeling, criminaliteit, kosten, maatschappij, methodologie, onderwijs, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), preventie, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, statistieken, transgenerationele overdracht, traumatische ervaringen