Lichaamsgerichte MBT bij getraumatiseerde kinderen en adolescenten

In dit artikel wordt het belang van non-verbaal werken binnen een mentaliserend kader toegelicht, toegespitst op psychotherapie met getraumatiseerde jonge cliënten. Het ontwikkelingsmodel van het verwerven van een gezond lichaamsbeeld en hoe dit samenhangt met het zelfbeeld of zelfbewustzijn wordt toegelicht vanuit de hechtingstheorie. Daarna wordt uiteengezet dat lichaamsbewust werken binnen een traumatherapie essentieel is, omdat er veel impliciete kennis in het lichaam zit opgeslagen, waarbij het niet volstaat om verbale en bewuste herinneringen en gevoelens te bewerken. Deze theorie wordt geïllustreerd aan de hand van enkele mogelijke interventies in zowel mentaliserenbevorderende kindertherapie (mbt-k) als in de therapie met jongvolwassenen (mbt-a).

 

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel hebt u:

  • 1. kennis van het ontwikkelingsmodel van het verwerven van een lichaamsbeeld en hoe dit samenhangt met een zelfbeeld;
  • 2. een beeld van hoe het lichaam meedoet als iemand getraumatiseerd is en hoe u, ook in verbale therapie, hier meer oog voor kunt hebben en aandacht aan kunt besteden;
  • 3. een beeld van de manier waarop de speelsheid en mogelijkheden die er zijn in MBT-kindtherapieën ook gebruikt kunnen worden in het werken met volwassenen; andersom zijn de inzichten vanuit de volwassenenzorg relevant voor therapeuten die met kinderen en jeugd werken;
  • 4. kennisgemaakt met lichaamsgericht mentaliseren als de belichaming van het ervaren en het bewustmaken hiervan;
  • 5. meer bewustzijn over het werken met het lichaam en de zintuigen bij mentaliserenbevorderende therapie bij kinderen en jongeren met traumageschiedenissen;
  • 6. groter bewustzijn van inzetten van eigen lichaamssignalen in het therapeutisch proces binnen MBT.
Referentie: 
Nicole Muller, Coriene ten Kate | 2023
In: Tijdschrift voor Psychotherapie ; ISSN: 0165-1188 | 4 | juni
https://www.tijdschriftvoorpsychotherapie.nl/archief/jaargang-2023-uitgave-4/11852/
Trefwoorden: 
adolescenten, behandeling, kinderen, Lichaamsgerichte mentalisatie-bevorderende therapie (L-MBT), lichaamswerk, mentaliseren, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychotherapie, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, zelfbeeld, zintuigen