Langdurig verzuim bij de Nederlandse politie

In opdracht van de Nationale Politie, het Ministerie van Veiligheid van Justitie en de vakorganisaties onderzocht TNO het langdurige arbeidsverzuim in vijf politie-eenheden en bij de Dienst ICT. In dit rapport staan de resultaten van dit onderzoek. Uit de rapportage blijkt dat de aanpak en registratie van langdurig verzuim in de voormalige politiekorpsen en huidige eenheden van de politie onvoldoende op orde was en is.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
J.J.J.M. Huijs, I.L.D. Houtman, V.L. Kallen, met medewerking van Anne Cloostermans, Jasper Donker, Dennis Bloeme en Sylvia van den Bosch | 2014
85 p | politie [HOST]
http://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2014/tno-rapport-verzuim.pdf
TNO rapportage
Trefwoorden: 
Aanbevelingen, arbeid, Arbeidsverzuim, beroepsgebonden problematiek, communicatie, comorbiditeit, conflicten, cultuur, informatievoorziening, leiderschap, Nationale Politie, Onderzoek, opvang, organisaties, organisatiestructuur, politie, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), Psychische klachten, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, rapporten, stress, Werkgevers, werknemers, werknemers met een publieke taak, ziekteverschijnselen
Plaatsingscode: 
Impact