Landelijk gezondheidsonderzoek bij rampen : Achtergrond en opzet van demeerjarige integrale Gezondheidsmonitor COVID-19

De coronacrisis en de gevolgen die deze op de gezondheid van de Nederlandse bevolking heeft gaan de normale regionale onderzoeksaanpak te boven. Daarom heeft het Netwerk GOR-COVID- 19 – dat bestaat uit GGD GHOR Nederland (namens de GGD’en), RIVM, Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum – het initiatief genomen voor een landelijk onderzoeksprogramma om de impact van de coronapandemie op de mentale en fysieke gezondheid van de Nederlandse bevolking op lange termijn te monitoren: de integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. In dit artikel beschrijven we de achtergrond en opzet van deze gezondheidsmonitor, die erop is gericht onderzoeksbevindingen toepasbaar te maken voor praktijk en beleid, zowel lokaal als nationaal. 

 

 

Referentie: 
Mark Bosmans, Elske Marra, Nannah Tak, Noortje Jansen, Femke de Zwart, Michel Dückers | 2021
In: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen ; ISSN: 1388-7491 | december
https://doi.org/10.1007/s12508-021-00326-7
Online ahead of print DOI: 10.1007/s12508-021-00326-7
Trefwoorden: 
beleid, COVID-19, crisisbeheersing, effectiviteit, Epidemieën, epidemiologie, gezondheidszorg, methoden en technieken, natuurrampen, Nederland, Netwerken, Onderzoek, rampen
Affiliatie auteur(s):