Kwetsbare bezorgdheid om het milieu

Multilaterale instellingen zoals de Verenigde Naties, Europese Unie en de Wereldbank rekenen milieukwesties in relatie tot klimaatverandering en –problemen (denk aan water- en luchtvervuiling) tot de grootste wereldwijde problemen. Duurzaamheid is een mondiaal speerpunt. In dit artikel worden verklaringen voor de bezorgdheid over het milieu binnen landen verkend. Uiteindelijk is sprake van een paradox.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jeroen Mutsaers, Michel Dückers | 2015
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, ISSN 1875-7561 | 13 | 4 | 38-39
http://www.nctv.nl/onderwerpen-a-z/mnvc.aspx