Kracht van mensen: verslag van een zoektocht naar perspectieven voor de aanpak van langdurig verzuim bij de politie

Deze rapportage beschrijft de situatie van negen mensen die te maken hebben met langdurig arbeidsverzuim. Aandacht voor verschillen en overeenkomsten in deze unieke verhalen geeft zicht op de grondpatronen die verankerd blijken in het handelen van de organisatie inzake verzuim. Het expliciet maken van die grondpatronen levert aanknopingspunten voor gesprek in de organisatie over structurele verbetering van de aanpak van langdurig verzuim.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.