KOPP/KVO : resultaten van een rondgang in de uitvoeringspraktijk van preventie, zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO)

Nederland telt jaarlijks 577.000 minderjarige KOPP/KVO-kinderen die een aanmerkelijk verhoogd risico lopen om zelf een psychische stoornis of verslaving te ontwikkelen. Het ministerie van VWS heeft, in nauwe samenwerking met VNG, aan het Trimbos-instituut de opdracht gegeven een rondgang in de praktijk uit te voeren die inzicht geeft in de uitvoeringspraktijk rond KOPP/KVO. Daartoe zijn vijf regiobijeenkomsten met ketenzorgpartners en interviews met 11 gemeenten en vier grote zorgverzekeraars uitgevoerd. Beoogd werd om middels de rondgang inzicht te krijgen in de volgende aspecten: mate van helderheid in verantwoordelijkheden, mate van samenwerking, beschikbaarheid en inkoop van KOPP/KVO-aanbod, uitvoering van de KOPP-richtlijn en de Kindcheck.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Rianne van der Zanden, Merel Haverman, Agnes van der Poel | 2016
26 pagina's | Utrecht : Trimbos-instituut
https://assets.trimbos.nl/docs/90d4ca75-ab87-4c0c-b5e7-8b7cf52835ae.pdf
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in nauwe samenwerking met de VNG.