Knelpuntenanalyse PTSS behandeling vanuit cliënten persperctief

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is gestart met de ontwikkeling van de ‘Richtlijn Psychotrauma’. Dit is een vervolg op het onderdeel PTSS uit de richtlijn Angststoornissen uit 2009 en wordt nu een aparte richtlijn. Ook moet deze richtlijn de basis vormen voor de aanpassing van de zorgstandaard psychotrauma- en stressorgerelateerde aandoeningen, die recentelijk tot stand is gekomen.  Naast professionals zijn ook cliënten uitgenodigd deel te nemen aan een knelpuntenanalyse. 

 

Landelijk is geconstateerd dat er sprake is van onderbehandeling Psychotrauma. Psychotrauma wordt binnen de GGZ te weinig herkend, onderkend en behandeld. In de praktijk gebeurt het vaak dat mensen een diagnose krijgen, maar dat onderliggende oorzaken niet worden aangepakt. Dat lijkt een rol te spelen waar er psychotrauma aan de orde is. Het is de vraag of genoemde knelpunten en mogelijk ook anderen worden herkend. Twee werkgroepsleden van de Richtlijn Psychotrauma - dit betreft patiëntvertegenwoordigers vanuit MIND - namen het initiatief deze veronderstellingen te toetsen en aan te vullen bij andere patiënten (verenigingen).

 

Daarnaast hebben zij geïnventariseerd welke verbeterpunten deze richtlijn behoeft. Dit rapport is een verslag hiervan ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn psychotrauma. 

Referentie: 
Katharina Ka, Chris Nijboer, Stefanie Terpstra, namens MIND | 2022
17 pagina's | Amersfoort : MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
https://www.ggznieuws.nl/home/wp-content/uploads/2022/02/28-januari-2022-Knelpuntenanalyse-Psychotrauma-vanuit-clientenperspectief-MIND_redcn-1-1.pdf
Trefwoorden: 
behandeling, casuistiek, clienten, Geestelijke gezondheidszorg, medische beroepen, patienten, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, vragenlijsten