Klinische kenmerken van seksueel misbruikte mensen met een lichte verstandelijke beperking : een literatuuroverzicht

ACHTERGROND Seksueel misbruik bij mensen met een (boven)gemiddeld iq is gerelateerd aan een breed scala van zowel gedragsmatige als psychologische klinische kenmerken, inclusief kenmerken die de lichaamsbeleving betreffen. Onderzoek naar de klinische kenmerken van seksueel misbruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) is echter beperkt.

DOEL In kaart brengen van de literatuur met betrekking tot de klinische kenmerken van seksueel misbruikte mensen met lvb.

METHODE PubMed, Embase, PsycInfo, cinahl, Cochrane Library en Web of Science werden doorzocht op relevante publicaties met zoektermen gerelateerd aan ‘verstandelijke beperking’ en ‘seksueel misbruik’.

RESULTATEN Er werden zeven studies geïncludeerd. In deze studies rapporteerde men storend of problematisch gedrag, geseksualiseerd gedrag of symptomen van posttraumatische stress, depressie of angst. In geen van de studies werden problemen met de lichaamsbeleving gerapporteerd.

CONCLUSIE Seksueel misbruik bij mensen met lvb is gerelateerd aan een soortgelijk breed scala van gedragsmatige en psychologische kenmerken als bij mensen met (boven)gemiddeld iq. Onderzocht dient te worden of seksueel misbruikte mensen met lvb ook problemen met de lichaam.

Referentie: 
M.J. Smit, M. Scheffers, C. Emck, J.T. van Busschbach, P.J. Beek | 2020
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 62 | 10 | oktober | 878-887
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-10-artikel-smit.pdf
Trefwoorden: 
angst, depressie, mensen met een verstandelijke beperking, mishandeling, Nederland, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), prevalentie, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, reviews, seksueel geweld, verstandelijk gehandicapten