Kleurrijke opvang: het is normaler dan je denkt

Mensen kunnen worden geconfronteerd met schokkende gebeurtenissen, zoals (verkeers) ongevallen, overvallen, agressie en geweld, of calamiteiten. Ze kunnen hiermee te maken krijgen op of tijdens het werk of in de privésfeer. Ook allochtone Nederlanders worden met deze gebeurtenissen geconfronteerd. Een deel van de getroffenen heeft behoefte aan extra ondersteuning of hulp buiten de normale steun die zij vanuit de omgeving krijgen. Degenen die deze extra ondersteuning of hulp geven, voelen zich soms onzeker over getroffen allochtone medewerkers of cliënten: ze weten niet of iedereen bereikt wordt en of de ondersteuning nut heeft. Ook bestaat er onzekerheid over in hoeverre de geboden zorg goed aansluit bij hun allochtone medewerkers of cliënten. Zij lopen soms tegen zaken aan die zij niet goed kunnen plaatsen of begrijpen en vragen zich af in hoeverre deze met de achtergrond van de allochtone getroffenen te maken hebben. Ook stellen zij zich regelmatig, vanuit de relatieve onbekendheid met de (culturele) achtergronden van allochtonen, de vraag of “men niets over het hoofd ziet”. Soms signaleren zij problemen, waarvan zij zich afvragen in hoeverre die met de specifieke achtergrond van betreffende allochtone getroffenen te maken hebben. Bij deze en andere twijfels over de extra ondersteuning of hulp kan relevante informatie over de achtergronden van allochtone getroffenen behulpzaam zijn. Zij verschaft inzichten op basis waarvan (vrijwillige) hulpverleners of collegiale opvangers in concrete gevallen maatwerk in de ondersteuning of hulp kunnen bieden. Voor dit doel is dit boekje geschreven. Aan de hand van een zevental thema’s wordt informatie geboden die tot een beter inzicht en begrip kunnen leiden. Daarmee wordt zeker niet betoogd om allochtonen als een aparte groep te zien, de verschillen binnen de groep autochtonen en binnen de groep allochtonen zijn groter dan tussen de groepen. In de praktijk zal het vaak, evenzeer bij autochtonen, om nuances gaan. De informatie is vooral bedoeld om te helpen met een “open blik” naar de reacties, behoeften en problemen te kijken. Het boekje is geschreven voor degenen die belast zijn met de eerste psychosociale ondersteuning en hulp aan getroffenen van schokkende gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan leden van bedrijfsopvangteams, PZ-functionarissen, en (vrijwillige) hulpverleners van nuldelijns-organisaties zoals Slachtofferhulp Nederland of Sensoor.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Annelieke Drogendijk | 2010
51 p | Diemen : Instituut voor psychotrauma
http://www.ivp.nl/sites/default/files/domain-23/documents/kleurrijke_opvang_pdf-23-14563063961266539184.pdf

Met lit. opg
Trefwoorden: 
geweld, traumatische ervaringen, allochtonen, vluchtelingen, asielzoekers, migranten, psychotrauma (nl), PTSD (nl), depressie, hulpverleners, Eerstelijnsgezondheidszorg, veerkracht, cultuur
Plaatsingscode: 
s8.6 DRO
Affiliatie auteur(s):