Klein Duimpje en de Tweede Wereldoorlog : Een serie verkenningen over de Tweede Wereldoorlog in de Europese ministaten : Deel 1: Andorra

Kleine staten in alle staten. Het zij verre van mij om met deze titel de indruk te geven als zou de Tweede Wereldoorlog een sprookje zijn geweest voor de kleine landen van Europa, die al dan niet hevig betrokken raakten in die strijd. Ik wilde uitzoeken hoe men daar de oorlog had beleefd en hoe de bezetting was verlopen of misschien zelfs was voorkomen. 

Ik heb mij beziggehouden met de kleine onafhankelijke staten als Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino en het Vaticaan. Estland, Letland, Litouwen en Luxemburg zijn buiten beschouwing gebleven. Voor de Baltische staten was dat omdat hun voortbestaan zeer onzeker was en men door de vooroorlogse bezetting door de Sovjets in eerste instantie koos voor samenwerking met de Duitsers, om vervolgens wegens deze keus bij de nieuwe bezetting door de Sovjet-Unie een hoge prijs te betalen. Dit duurde tot ook voor deze landen de onafhankelijkheid kwam met het uiteenvallen van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken. Luxemburg kent een oorlogsgeschiedenis zoals Nederland en BelgiĆ«. Dat was een goede reden om ook dit land buiten beschouwing te laten. De bestudering van de oorlog in de kleine vijf was ingewikkeld genoeg.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Hans Onderwater | 2018
In: Terugblik 40-45 : maandblad van de documentatiegroep '40-'45, ISSN 0924-8803 | 56 | 10 (587) | november | 7-15
https://www.documentatiegroep40-45.nl/2018/10/
Trefwoorden: 
Europa, geschiedenis, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)