Kinderen van Ouders met Psychische of Verslavingsproblemen : samenwerken aan preventie en zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO)

WAAROM DEZE KOPP/KVO HANDREIKING?
Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) lopen een verhoogd risico om zelf ook psychische of verslavingsproblemen te ontwikkelen. Gezien de omvang van de KOPP/KVO-doelgroep en de ernstige gevolgen is het essentieel dat gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en naasten samenwerken om te zorgen dat deze problematiek, die van generatie op generatie doorgaat, wordt voorkomen.

In deze KOPP/KVO-handreiking kunnen alle betrokken partijen actuele informatie vinden over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerken die helpen bij een voortvarende aanpak van KOPP/KVO-problematiek.

Referentie: 
Rianne van der Zanden, Merel Haverman, Agnes van der Poel | 2016
[ Utrecht ] : Trimbos-instituut
https://www.koppkvo.nl/
KOPP/KVO.nl is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.