Kinderen uit Syrië in Rotterdam. Een surveyonderzoek onder 10- tot en met 15-jarigen over hun leven in Nederland

Van de Syrische statushouders in Rotterdam is 40% jonger dan 18 jaar (Basis Registratie Personen, 2018). Deze kinderen en jongeren wonen vaak samen met hun familie in de stad en proberen met elkaar hun weg te vinden in deze nieuwe samenleving.

 

In dit rapport staan de ervaringen van kinderen uit Syrië met een verblijfsstatus centraal. Hoe gaat het met deze kinderen? Wat vinden ze van het leven in Nederland? Wat zijn hun ervaringen op school? Hebben ze vrienden en zo ja, wie zijn deze vrienden? Hoe is het met hun mentale gezondheid? En hoe is het gesteld met hun beheersing van de Nederlandse taal? Deze vragen en nog meer, worden besproken in dit rapport.

Referentie: 
Barbara van der Ent, MSc | 2020
Rotterdam : Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
https://www.eur.nl/essb/media/2020-08-kindrapport-v1-26-aug
Trefwoorden: 
adolescenten, emoties, Geestelijke gezondheid, gezinnen, kinderen, Nederland, ouderschap, sociale steun, Syriërs, taal