Kind- en gezinsgericht behandelen na seksueel misbruik

‘Wat is goede hulp wanneer er sprake is geweest van seksueel misbruik in gezinnen?’ Deze vraag stond centraal tijdens een meerjarig onderzoek van het Lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede.

In dit artikel belichten we de complexiteit van seksueel misbruik in gezinnen en bepleiten wij dat goede hulp in deze gezinnen moet bestaan uit zowel behandeling van het slachtoffer als behandeling van het gehele gezin.

De doorbreking van het isolement van het slachtoffer en van álle betrokkenen is een belangrijke succesfactor in de behandeling van misbruik. Het doet recht aan wat de relationele kern van wat een psychotrauma is: ‘Not being seen in the midst of distress’

Een meerzijdig gerichte aanpak die oog heeft voor alle betrokkenen dient de hoeksteen te zijn van een behandeling.

Referentie: 
MCH Kees Verduijn, MSc Aletta P. Simons | 2017
In: Kind en adolescent, ISSN 0167-2436, eISSN 1876-5998 | [38] | 4 | [November] | [260-263] | [Houten] : Bohn Stafleu van Loghum
https://mijn.bsl.nl/kind-en-gezinsgericht-behandelen-na-seksueel-misbruik/15095134
Trefwoorden: 
gezinnen, gezinstherapie, kinderen, probleemgezinnen, psychotrauma (nl), sexueel geweld