Kies bewust voor eHealth : eHealth-monitor 2017

eHealth en de eHealth-monitor:

eHealth is het gebruik van hedendaagse informatie- en communicatietechnologieën, in het bijzonder internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

De eHealth-monitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek, waarin Nictiz en het NIVEL de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland in kaart brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar stimulansen, belemmeringen, effecten en ontwikkelingen in de tijd.

 

doelstelling online inzage:

De eerste doelstelling stelt dat 80% van de chronisch zieken binnen vijf jaar direct toegang heeft tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en deze desgewenst kan gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige mensen betreft dit 40%.

 

doelstelling gezondheidswaarden meten:

De tweede doelstelling stelt dat 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen, die dit willen en hiertoe in staat zijn, binnen vijf jaar zelfstandig metingen kunnen uitvoeren, veelal in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door een zorgverlener.

 

doelstelling beeldbellen en domotica:

De derde doelstelling stelt dat iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid heeft om – desgewenst – via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij domotica ingezet.

 Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Myrah Wouters, Ilse Swinkels, Judith Sinnige, Judith de Jong, Anne Brabers, Britt van Lettow, Roland Friele, Lies van Gennip | 2017
113 pagina's | Den Haag : Nictiz ; Utrecht : Nivel
https://www.ehealth-monitor.nl
Bij dit rapport horen een losse tabellenbijlage, de tabellenbijlage eHealth-monitor 2017, en een infographic met een verkort overzicht van de resultaten.
Trefwoorden: 
behandeling, e-health, gezondheidszorg