Kernrapport Implementatie van ROM ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk in de GGZ Een landelijke meting van de implementatiegraad en een verdieping aan de hand van praktijksituaties

1 Aanleiding en doel Routine Outcome Monitoring (ROM) is de afgelopen jaren breed ingevoerd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ; inclusief verslavingszorg). Hierbij is de nadruk komen te liggen op ROM ten behoeve van benchmarking en is verhoudingsgewijs minder aandacht besteed aan de primaire functie van ROM: het ondersteunen van individuele behandeltrajecten. Daarom heeft het ministerie van VWS het Trimbos-instituut opdracht gegeven onderzoek uit te voeren met een tweeledig doel: 1) Het inventariseren van de mate van implementatie van ROM ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk, zowel bij instellingen als bij vrijgevestigde praktijken. 2) Het beschrijven van praktijksituaties in instellingen en vrijgevestigde praktijken waar ROM relatief goed geïmplementeerd is ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk, zowel vanuit het behandelaarsperspectief als vanuit het cliëntperspectief, en het inventariseren van de lessen die hieruit kunnen worden geleerd. De eerste doelstelling is bereikt op basis van een landelijk uitgezette enquête die is ingevuld door 843 behandelaren werkzaam bij instellingen en door 539 vrijgevestigde behandelaren. Voor de tweede doelstelling zijn in totaal 20 behandelaren en 20 cliënten(vertegenwoordigers) geïnterviewd in 12 verschillende praktijksituaties. Deze praktijksituaties zijn geselecteerd op geleide van positief uitspringende resultaten op de enquête. Zeven praktijksituaties betreffen (afdelingen van) zes instellingen en vijf vrijgevestigde praktijken. Bij de praktijksituaties in instellingen zijn aanvullend vier (team)managers en zes ROM-/kwaliteitscoördinatoren geïnterviewd.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jasper Nuijen, Bob van Wijngaarden, Marjolein Veerbeek, Gerdien Franx, Jolanda Meeuwissen, Marja van Bon-Martens | 2015
57 p | trimbos [host]
http://www.trimbos.nl/~/media/Nieuws%20en%20Persberichten/Implementatie%20ROM%20in%20dagelijkse%20zorgpraktijk%20GGZ.ashx