Kennisclip Trauma en PTSS

https://www.youtube.com/watch?v=qsT6trR5VCU

 

TRAUMA EN POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS (PTSS)

In deze video geven drie experts, te weten Arnold van Emmerik, Judith Tummers en Manou van den Berg (en tevens met medewerking van Miriam Lommen, Joanne Mouthaan, Rianne de Kleine en Lotte Hendriks) uitleg over wat de kenmerken zijn van en de verschillen tussen trauma en PTSS, welke leermodellen er zijn, welke evidence based behandelingen we momenteel hebben en welke er in ontwikkeling zijn. Ook besteden de experts aandacht aan mogelijke belemmeringen in de behandelpraktijk. De video is bedoeld voor o.a. psychologiestudenten en is Engels ondertiteld.

 

AANVULLENDE INFORMATIE:

- 16 typen traumatische gebeurtenissen. Zie: https://www.ptsd.va.gov/professional/...

- Goed doorvragen in de behandelkamer: https://www.rakevragen.nu/ - Bij sterk vermoeden van PTSS: Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS-5) De CAPS-5 is een gestructureerd klinisch interview dat gebruikt wordt om volgens de DSM-5 PTSS vast te stellen (https://www.psychotraumadiagnostics.o...)

- Vragenlijsten om acute stressreacties en stresssymptomen te meten: Posttraumatic stress disorder CheckList; versie DSM-5 (PCL-5) en Life Events Checklist-DSM 5 (LEC-5). Voor aard en frequentie van de meegemaakte gebeurtenissen. Ook voor de ernst van de klachten. Zie: https://www.psychotraumadiagnostics.o...

- Een betrouwbare en valide screeningslijst voor kinderen van 3 tot en met 17 jaar: de Kind en Jeugd Trauma Screener (KJTS). Zie: https://www.nji.nl/instrumenten/kind-... - De Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 – Child and Adolescent version (CAPS-CA-5) is een geschikt, gestructureerd klinisch interview voor kinderen en adolescenten. Zie: https://a56e98cc-946b-4cd3-b01c-44824... - Zorgstandaard Psychotrauma. Zie: https://www.ggzstandaarden.nl/zorgsta...

- AKWA ‘keuzehulp Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen’. Zie: https://acceptance.alii.care/protocol...

- Kennisclip van de VGCt over exposure. Zie: https://kennisnet.vgct.nl/bericht/exp...

 

0:00 Wat is trauma?

1:42 Hoe vaak komen traumatische gebeurtenissen voor?

09:19 Leermodellen PTSS 09:50 Klassieke conditionering

11:35 Operante conditionering 13:01 Preventie

16:29 Hoe kunnen we PTSS beter herkennen?

20:52 Evidence based behandelingen in de praktijk

21:29 Imaginaire Exposure met Exposure in Vivo

22:46 Eye Movement Desensitization and Reprocessing

24:27 Cognitieve Therapie & Cognitive Processing Therapy

27:43 Behandeling van kinderen en jongeren

29:22 Intensieve behandelingen

30:54 Belemmeringen in de praktijk

35:09 Innovaties traumabehandeling

35:23 Psychedelica

36:57 Virtual Reality en Augmented Reality Exposure Therapie

39:40 Samenvatting

 

DISCLAIMER

De video is bedoeld als studiemateriaal. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging van de video (in zijn geheel of delen ervan) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de VGCt. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de video te veranderen of beschikbaar te stellen/door te verkopen aan een andere (commerciële) organisatie/partij.

Referentie: 
VGCt Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën | 2023
VGCt Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën
https://www.youtube.com/watch
Trefwoorden: 
adolescenten, behandeling, Cognitieve Gedragstherapie (CBT), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (nl), Evidence based practice (EBP) (nl), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), interviews, jongeren, kinderen, meetinstrumenten, Narratieve Exposure Therapie (NET), Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), preventie, psychedelica, psychotrauma (nl), PTSD (nl), PTSS, Virtual reality exposure therapy