Jong en illegaal in Nederland : een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst

Samenvatting Het startpunt van dit onderzoek is de lacune in de wetenschappelijke kennis over de leefomstandigheden en ideeën van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv) die onrechtmatig in Nederland verblijven. De onderzoeksvragen luiden: 1.Hoe en waarom zijn illegaal verblijvende (voormalige) amv's naar Nederland gekomen?2.Hoe voorzien illegaal verblijvende (voormalige) amv's in hun levensonderhoud en huisvesting?3.Welke contacten hebben illegaal verblijvende (voormalige) amv's met de overheid voor wat betreft gezondheidszorg, onderwijs en justitie? 4.Hoe en waar zien illegaal verblijvende (voormalige) amv's hun verblijf in de toekomst en welke factoren spelen hierbij een rol? (wodc)

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Richard Staring, José Aarts | 2010
237 p | Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid , WODC
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/illegale-ex-amvs.aspx

Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels
Trefwoorden: 
vluchtelingen, asielzoekers, jongeren, Alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's), Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's), illegalen, overheid, beleid, psychosociale gevolgen, Nederland
Plaatsingscode: 
s8.6 STA