Isolatie in vreemdelingendetentie

De plaatsing in isoleercellen van in detentie verblijvende vreemdelingen is schadelijk, brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee en is ondanks toezeggingen door de regering niet afgenomen. Dat blijkt uit het rapport 'Als iemand lijdt, moet hij dan naar een isoleercel?', dat Amnesty International Dokters van de Wereld en de Stichting LOS op 3 maart 2015 hebben gepubliceerd.

 

Vreemdelingen zonder verblijfsrecht kunnen in Nederland in detentie worden geplaatst. Elk jaar worden in ons land duizenden vreemdelingen opgesloten omdat ze Nederland niet in mogen en dus aan de grens worden vastgezet, of omdat zij Nederland moeten verlaten. De vreemdelingen verliezen in zo’n geval niet alleen hun vrijheid, maar kunnen daarnaast blootgesteld worden aan andere, zeer ingrijpende maatregelen. Een daarvan is het gebruik van afzondering, of isolatie. Lees meer

 

Dit rapport is een uitgave van de Werkgroep Gezondheid en Zorg in Vreemdelingendetentie.
De Werkgroep is een samenwerkingsverband tussen Amnesty International, Stichting LOS / Meldpunt Vreemdelingendetentie en Dokters van de Wereld.

 

 

Referentie: 
Werkgroep Gezondheid en Zorg in Vreemdelingendetentie | 2015
Amnesty International, 3 maart 2015
https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/rapport/isolatie-in-vreemdelingendetentie
Trefwoorden: 
Aanbevelingen, Amnesty International, asielzoekers, detentie, gezondheid, Nederland, psychosociale gevolgen, rapporten, vluchtelingen