Invloed van cultuur op de lichamelijke beleving : Oog voor onbekende klachtenpresentaties

Culturele psychologie en psychiatrie duiden vooral op een bescheiden houding die de clinicus dient aan te nemen om zijn cliënten uit diverse culturen te leren begrijpen. De gebruikelijke diagnostiek schiet dan tekort. Een bijzondere vorm van onwelbevinden is het in het Nabije Oosten veelvoorkomende begrip ‘Kesel’. Hiermee geeft de cliënt weer dat hij zich uitgeput, leeg, zwak, lethargisch en zonder levensdoel voelt.

 

Het functioneren is niet altijd aangetast, maar levensvreugde ontbreekt. In deze samenvatting van een artikel zoals verschenen in PsyXpert, gaan we er dieper op in.

Referentie: 
Edrisi, M ; Rohlof, J.G.B.M. | 2020
In: Psyxpert ; ISSN : 2467-9968 | 6 | 4 | december
https://www.psyxpert.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/invloed-van-cultuur-op-de-lichamelijke-beleving
Trefwoorden: 
beleving, communicatie, cultuur, Cultuursensitieve hulp, cultuurverschillen, diagnostiek, Geestelijke gezondheid, interculturele communicatie, taal, transculturele psychiatrie