Inventarisatie diversiteit in de GGz : Verslag van een enquête onder GGz-professionals

Het Verwey-Jonker Instituut heeft, in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Arq Psychotrauma Expert Groep, in het najaar van 2015 een vragenlijst uitgezet onder 51 GGz-professionals. Doel was inzicht te krijgen in de ervaringen met het werken met cliënten met een migrantenachtergrond.

Werkwijzen, methoden en instrumenten die GGz-professionals toepassen bij deze doelgroep zijn geïnventariseerd. Ook kwamen belemmeringen naar voren die er zijn om ‘diversiteitsgevoelig’ te werken of bestaande kennis op dit vlak (beter) te benutten. De resultaten worden meegenomen in de ontwikkeling van de generieke module Diversiteit in de GGz die in 2017 verschijnt.

De publicatie is tot stand gekomen in een samenwerkingstraject tussen het Verwey-Jonker Instituut, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Arq Psychotrauma Expert GroepGeachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
J. Mak, M. Distelbrink, G. Wachter | 2016
29 pagina's | Utrecht : Verwey-Jonker Instituut
http://www.verwey-jonker.nl/doc/2016/Inventarisatie-diversiteit-in-de-ggz.pdf
ISBN 978-90-5830-724-8