Infosheet Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders : Waarom is samenwerken waardevol en hoe organiseer je dit als gemeente, GGD, zorg- of welzijnsorganisatie?

De samenwerking met Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders bij het vormgeven en uitvoeren van beleid voor statushouders is succesvol gebleken. De inzet van sleutelpersonen leidt tot een groter bereik van statushouders, tot het sneller doorgronden van problemen en het vinden van passende oplossingen voor deze doelgroep.

Door met sleutelpersonen samen te werken, zijn statushouders sneller wegwijs in het Nederlandse zorgsysteem. Ook levert het voor gemeenteambtenaren en professionals die werken met vluchtelingen tal van voordelen op: beleid en aanpak sluiten beter aan en door het advies over de gewoonten en cultuur van vluchtelingen worden meer mensen bereikt en een groot aantal misverstanden voorkomen.

Sleutelpersonen zijn ervaringsdeskundig. Zij zijn zelf vluchteling, hebben als nieuwkomer in Nederland hun weg gevonden en zij hebben ervaring met de gezondheidszorg. Daardoor kunnen zij zich beter inleven in de situatie van statushouders. Zij spreken Nederlands en hun moedertaal (bijvoorbeeld Arabisch, Farsi of Tigrinya). Sleutelpersonen zijn cultuursensitief en kunnen zich verplaatsen in de Nederlandse ambtenaar en zorgprofessional én in het perspectief van de statushouder. Zij kunnen bemiddelen en een brugfunctie vervullen. Sleutelpersonen hebben een groot netwerk of zijn in staat snel een netwerk op te bouwen bij statushouders.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Anne Graumans, Mieke Maas, Debora Wattel en Inge Goorts | 2018
13 pagina's | [Utrecht] : Pharos
http://www.pharos.nl/documents/doc/infosheet_sleutelpersonen_gezondheid_statushouders.pdf
Trefwoorden: 
asielzoekers, ervaringsdeskundigen, gemeenten, gezondheidszorg