Informatie- en Verwijscentrum Vliegramp Oekraïne : Evaluatie onder gebruikers en betrokken partijen : Eindrapportage

Op 17 juli 2014 voltrok zich de ramp met vlucht MH17 (Malaysia Airlines) boven Oost-Oekraïne. Geen van de 298 inzittenden overleefde de vlucht. Het vliegtuig was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur en had 196 passagiers met de Nederlandse nationaliteit aan boord. 

Ervaringen met eerdere rampen en schokkende gebeurtenissen (o.a. Enschede, Tripoli, Apeldoorn) maakten duidelijk dat bij getroffenen behoefte is aan een eenduidig, onafhankelijk loket waar betrokkenen met hun vragen terecht kunnen. Ook na de ramp met de MH17 was het voor de Nederlandse overheid en de betrokken hulporganisaties duidelijk dat er een dergelijk loket zou worden aangeboden in de vorm van een website, een Informatie- en Verwijscentrum. 

Het Informatie- en Verwijscentrum Vliegramp Oekraïne is opgezet door Slachtofferhulp Nederland (verder SHN) en Stichting Impact – Partner in Arq Psychotrauma Expert groep (verder Impact/Arq), steeds in nauwe samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en andere betrokken departementen. Onderdeel van de opdracht was het gebruik en nut van het Informatieen Verwijscentrum te evalueren. 

Deze rapportage bevat de resultaten van een evaluatie na achttien maanden gebruik, waarbij verschillende onderzoeksmethoden werden benut. De conclusies zijn geformuleerd op grond van een synthese van al deze methoden. Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Hans te Brake, Rick Schaap | 2016
49 pagina's | Diemen : Impact, Landelijk kennis & adviescentrum psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen
http://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/eindrapportage_evaluatie_ivc_vliegramp_oekraine-26-1503656264973430546.pdf
M.m.v: Marjolaine Oosterbeek, Daniël Medema, Michel Dückers, Annelieke Drogendijk. In opdracht van: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Trefwoorden: 
evaluatie, hulpverlening, Informatie- en Verwijscentrum (IVC), lotgenotencontact, management, Onderzoek, rampen, slachtofferhulp, Vliegramp MH17, vliegrampen
Affiliatie auteur(s):