Indo in Indonesië

Indo in Indonesië gaat over ervaringen van indo’s (zoals ze zichzelf noemen) die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren of er toen zijn gaan wonen en na de onafhankelijkheid in Indonesië zijn gebleven. Ze zijn meestal van gemengd Aziatisch-Europese afkomst en hebben een Europese opvoeding gehad.

 

Hoe was deze opvoeding? Konden ze kiezen tussen blijven of vertrekken en waarom bleven ze? Hoe gaven ze hun leven na de onafhankelijkheid vorm? Tussen 1946 en 1964 verlieten meer dan 300.000 mensen de archipel. Een aanzienlijk deel daarvan bestond uit indo’s. Er bleven ook indo’s in Indonesië wonen. Juist door te blijven, migreerden ook zij: van Nederlands-Indië naar Indonesië. Alles om hen heen veranderde. Hun verhalen vind je op deze site, verdeeld over vijf thema’s.

 

Als je alle thema’s wil verkennen, kun je het best een zigzagbeweging maken: Indo in Indonesië > Europese opvoeding > Blijven of vertrekken > Een ander leven > Verleden & Toekomst.

Referentie: 
Martin Everaert, Dorien Theuns | 2021
https://www.indo-in-indonesie.com/
Trefwoorden: 
Indo-Europeanen, Nederlands-Indie