IND : Meer plaats voor maatwerk

Het begon allemaal met een initiatief van medewerkers van het loket in Amsterdam: de maatwerkplaats. Een plek waar meer tijd en ruimte moest zijn voor mensen met problematische casussen.

Het idee werd IND-breed omarmd en intussen is de maatwerkplaats een feit. Implementatiemanager Esther Meppelink en loketmedewerker Najat Chekkou vertellen erover.
 

Referentie: 
Esther Meppelink en Najat Chekkou | 2021
VreemdelingenVisie, 2 december 2021 | 7 | 32
https://www.vreemdelingenvisie.nl/vreemdelingenvisie/2021/11/maatwerkloket
Trefwoorden: 
Amsterdam, asielzoekers, casuistiek, hulpverlening, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), opvang, psychosociale problematiek, vluchtelingen, zelfredzaamheid