Inbedden traumasensitiviteit : Voortgang per aspect

Dit schema biedt een overzicht van meerdere aspecten die bijdragen aan een structurele inbedding van traumasensitiviteit in de volgende categorieën:

  • Traumabewustzijn
  • Trauma-screening
  • Trauma-aanpak

Het is zowel bedoeld als houvast om binnen je eigen aanpak/regio in kaart te brengen hoe ver je bent, als ter inventarisatie voor de projectleider trauma om op maat ondersteuning van pilotregio’s te kunnen vormgeven. 

 

Referentie: 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ; Ministerie van Justitie en Veiligheid ; VNG | 2020
4 pagina's
https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/20201001_inbedden_traumasensitiviteit.pdf
Trefwoorden: 
huiselijk geweld, jeugd, kinderen, kindermishandeling, psychotrauma (nl), veiligheid, zorg