In de media

Abonneren op feed In de media
Bijgewerkt: 20 min 5 sec geleden

Molukkers willen erkenning voor leed én compensatie

di, 03/11/2020 - 18:22
Ze werden vaak met de harde hand opgevoed en hebben nooit geleerd voor zichzelf op te komen. Ook de tweede en zelfs derde generatie Molukkers in Vught heeft nog last van onverwerkte trauma's door wat hun ouders meemaakten. Nazorg en financiële compensatie moet het leed verzachten.

Onderzoek naar misbruik in de jeugdsport

di, 03/11/2020 - 17:22
Een onderzoek van NOC-NSF leert dat een ruime meerderheid van de jeugdige sporters in Nederland grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. Opvallende uitkomst: mannelijke sporters zijn vaker dader dan mannelijke coaches.

Vrouwen plegen even vaak huiselijk geweld als mannen

vr, 30/10/2020 - 16:31
Steeds meer meisjes en vrouwen komen vanwege geweldsdelicten in aanraking met justitie. Behandelingen houden onvoldoende rekening met verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geweldplegers.

Landelijke agenda suïcidepreventie (2021-2025)

vr, 30/10/2020 - 09:29
 In Nederland sterven jaarlijks ongeveer 1.800 mensen door suïcide, wat neerkomt op ongeveer 5 personen per dag. Sinds 2014 bestaat de landelijke agenda suïcidepreventie, een document met doelstellingen en activiteiten voor meerdere jaren, met als doel om samen met partners binnen en buiten de zorg te werken aan minder suïcidepogingen en suïcides.

Maatwerk voor jonge slachtoffers van seksueel geweld

do, 29/10/2020 - 14:29
Groepsverkrachting, sextortion en seksuele uitbuiting. Het zijn vormen van seksueel geweld die jonge vrouwen en meiden in Amsterdam meemaken. Op verzoek van burgemeester Halsema van Amsterdam onderzocht de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen hoe deze meiden en jonge vrouwen beter beschermd kunnen worden.

Tijdcellen in je hoofd

do, 29/10/2020 - 13:29
Neurowetenschappers identificeren een aparte groep 'tijdcellen' die het mogelijk maakt om episodisch geheugen te ontwikkelen. Dit is het construeren van opeenvolgende gebeurtenissen in je hoofd, als ware het een film.

‘Trucje zet nabestaanden Nederlandse executies Indonesië buitenspel’

do, 29/10/2020 - 12:29
Nabestaanden van Indonesiërs die standrechtelijk werden geëxecuteerd, worden volgens advocate Liesbeth Zegveld door een 'juridisch trucje' uitgesloten van schadevergoeding. De Tweede Kamer wil opheldering.

Het omstandereffect

di, 27/10/2020 - 18:53
Decennialang was het een weinig betwist gegeven: omstanders schieten vaak niet te hulp in noodsituaties op straat. Onderzoek** van crimonoloog Marie Rosenkrantz Lindegaard van de Vrije Universiteit toont aan dat bij conflicten op straat voorbijgangers wèl bijna altijd ingrijpen om de boel te sussen.

Ziekenhuizen zetten psychologen in

di, 27/10/2020 - 17:53
De mentale druk voor zorgpersoneel is veel hoger geworden door corona. In veel ziekenhuizen staan psychologen klaar om het personeel te ondersteunen. Ze hopen nu beter voorbereid te zijn dan in maart.

Wie rooft nazi-objecten uit oorlogsmusea?

di, 27/10/2020 - 16:53
Twee inbraken in Nederlandse oorlogsmusea in minder dan twee maanden tijd, en dieven die in beide gevallen aan de haal gaan met Duitse militaria. De vraag is wie er achter de diefstallen zitten. En wat willen ze met de nazi- en Wehrmachtspullen?

Meer stress bij baby door psychische problemen zwangerschap

di, 27/10/2020 - 13:24
Liefst 10-15% van de zwangeren kampt met psychische klachten. De problemen van de aanstaande moeders kunnen doorwerken op alle ontwikkelingsgebieden van hun kinderen.

Seksueel misbruik en het Vaticaan

di, 27/10/2020 - 10:36
Het is Franciscus menens wat betreft seksueel misbruik van minderjarigen. Hij heeft nieuwe wetgeving ingevoerd, commissies ingesteld en zelfs een synode erover gehouden met bisschoppen uit de hele wereld. In 2019 stelde hij ook voor zijn eigen Vaticaanstad nieuwe regels op voor de aanpak van seksueel misbruik van minderjarigen. Van meldingsplicht tot straffen voor het niet melden en een verlenging van de verjaringstermijn.  

'Therapie met dieren is evidence based'

ma, 26/10/2020 - 17:53
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat dieren een positieve invloed kunnen hebben op het welbevinden van veteranen met posttraumatische stressstoornis (PTSS). Maar wat ontbreekt zijn data om wetenschappelijke stellingen te onderbouwen. 

Avondklok tijdens de Duitse bezetting

ma, 26/10/2020 - 16:45
Spertijd: zo heette de avondklok tijdens de Duitse bezetting. Als minister-president Mark Rutte dinsdag – of op een ander moment – onverhoopt een avondklok afkondigt, zal hij daarvoor in elk geval níét het beladen synoniem ‘spertijd’ gebruiken. 

Noord-Koreaanse christenen zwaar vervolgd

ma, 26/10/2020 - 16:31
Hoewel de Noord-Koreaanse grondwet formeel de vrijheid van geloof garandeert, is religie al decennialang verboden in het totalitaire land. Vooral het christendom geldt als bedreigend voor het Noord-Koreaanse regime.

‘Bombardementen raken de hele samenleving’

ma, 26/10/2020 - 15:50
Bombardementen zoals die door de internationale coalitie op steden in IS-gebied zijn, ook op langere termijn, veel schadelijker dan gewoonlijk wordt beseft. Ook indirect zijn de gevolgen groot: zeker tweeduizend mensen in Hawija hebben psychische klachten. Kinderen zijn bang als ze vliegtuigen horen.

Strengere eisen aan psychologen: kortere wachtlijsten

ma, 26/10/2020 - 14:45
Het klinkt tegenstrijdig: met lange wachtlijsten als één van de grootste problemen van zorginstellingen, willen de drie belangrijkste beroepsverenigingen voor psychologen dat de eisen voor behandelaren juist hóger worden. 

Astrid heeft PTSS na Schipholbrand

ma, 26/10/2020 - 14:32
Precies vijftien jaar geleden kwamen elf mensen om bij een grote brand in het cellencomplex op Schiphol. Voor Astrid Versluis uit Kuinre is er nooit een einde gekomen aan die nacht. Ze werkte toen voor de Marechaussee op Schiphol en was als één van de eersten bij de brand.

Spanje scheidt migrantenkinderen van ouders

zo, 25/10/2020 - 08:13
Spanje onderwerpt migrantenkinderen en de volwassenen met wie zij reizen aan DNA-testen. Zijn zij echt ouder en kind? En terwijl ze wachten op de uitslag, die maanden op zich kan laten wachten, houden de autoriteiten ze gescheiden.

75 jaar Verenigde Naties

za, 24/10/2020 - 11:13
24 oktober 1945: oprichting van de Verenigde Naties. Het fundament voor de VN was al eerder gelegd, tijdens de Conferentie van San Francisco van 25 april tot 26 juni 1945. Op de laatste dag van die bijeenkomst werd door afgevaardigden van vijftig staten het Handvest van de Verenigde Naties getekend.

Pagina's