Implementatie van ROM ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk in de GGZ Achtergrondrapport

1.1 Aanleiding, doel en methode Routine Outcome Monitoring (ROM) is de afgelopen jaren breed ingevoerd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).1 De nadruk is daarbij komen te liggen op het verzamelen van ROM-gegevens voor het genereren van vergelijkings- en verantwoordingsinformatie. Er is verhoudingsgewijs minder aandacht besteed aan de primaire functie van ROM: het bieden van ondersteuning aan behandelaren en cliënten bij het verbeteren van individuele behandeltrajecten. Daarom heeft het ministerie van VWS het Trimbos-instituut opdracht gegeven onderzoek uit te voeren met een tweeledig doel: 1) Het inventariseren van de mate van implementatie van ROM ter ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk, zowel bij instellingen als bij vrijgevestigde praktijken. 2) Het beschrijven van praktijksituaties in instellingen en vrijgevestigde praktijken ROM relatief goed geïmplementeerd is in de dagelijkse zorgpraktijk, zowel vanuit het behandelaarsperspectief als vanuit het cliëntperspectief, en het inventariseren van de lessen die hieruit kunnen worden geleerd. De eerste doelstelling is bereikt via het uitzetten van enquêtes onder (zoveel mogelijk) landelijk representatieve steekproeven van behandelaren werkzaam bij instellingen en van vrijgevestigde behandelaren. Voor de tweede doelstelling zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met behandelaren, cliënten(vertegenwoordigers), (team)managers en ROM-/kwaliteitscoördinatoren bij praktijksituaties in instellingen en vrijgevestigde praktijken. De praktijksituaties zijn geselecteerd op geleide van positief uitspringende resultaten op de enquête.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Jasper Nuijen, Bob van Wijngaarden, Marjolein Veerbeek, Gerdien Franx, Jolanda Meeuwissen, Marja van Bon-Martens | 2015
250
http://www.trimbos.nl/~/media/Nieuws%20en%20Persberichten/Implementatie%20ROM%20in%20dagelijkse%20zorgpraktijk_Achtergrondrapport.ashx