Impact van suïcide op GGz-medewerkers

Het boek opent met een 21-tal interviews met personen uit verschillende disciplines binnen de GGz die beroepshalve te maken hebben (gekregen) met gevallen van suïcide. Dan volgen een aantal vakgerichte beschouwingen op het gebied van rouwverwerking, trauma en impact en over de opvang en begeleiding van personen die beroepshalve met suïcide te makene krijgen. Tot s,ot wordt het KKC-model besproken, dat moet voorkomen dat een confrontatie met de su:icide van een patiënt aanleiding geeft tot psychische klachten.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Floris Bijlsma | 2012
XVIII, 274 p | Assen : Koninklijke Van Gorcum
http://uitgeverijprofessioneel.vangorcum.nl/boeken/impact-van-sucide-op-ggz-medewerkers-1379/

Met lit. opg
Trefwoorden: 
zelfmoord, Geestelijke gezondheid, hulpverleners, traumatische ervaringen, beroepsgebonden traumatisering, psychotrauma (nl), rouw, opvang, nazorg, preventie, intervisie, KKC-model (Kennis, Keuze, Contact)
Plaatsingscode: 
s8 BIJL