Impact van de oorlog op de samenleving

Wie het hier te lande over ‘de oorlog’ heeft, bedoelt doorgaans de Duitse bezetting van Nederland. Deze bijna achteloze beperking van het vizier waarmee we naar deze geschiedenis kijken werd al aan het einde van de twintigste eeuw gesignaleerd door historicus Hans Blom. Hoewel de capitulatie van Nazi-Duitsland inmiddels ruim driekwart eeuw geleden is ondertekend, en er sindsdien tal van oorlogen zijn uitgebroken en beslecht - waaronder conflicten met Nederlandse betrokkenheid, – staan oorlogservaringen in Nederland grotendeels voor ervaringen met een bezettingbestuur.

 

 

Referentie: 
Martijn Eickhoff en Kees Ribbens | 2023
In: NC Magazine | 13 | 23 | voorjaar | 36-37
https://pure.knaw.nl/portal/files/848398206/Impact_van_de_oorlog_op_de_samenleving.pdf
Trefwoorden: 
beeldvorming, Holocaust, kunst, oorlog, samenleving, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)