Huiselijk geweld

Huiselijk geweld komt veel voor. In 2020 waren – volgens het CBS - ongeveer 1,2 miljoen personen van 16 jaar en ouder slachtoffer van een vorm van huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld is de pleger iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Kindermishandeling is een vorm van huiselijk geweld, maar ook partnergeweld of ouderenmishandeling vallen er bijvoorbeeld onder.

Referentie: 
Augeo Foundation | 2022
Driebergen-Rijsenburg : Augeo Foundation
https://www.augeo.nl/nl-nl/themas/huiselijk-geweld/
Trefwoorden: 
effectiviteit, geweld (ondergaan), huiselijk geweld, jongeren, kinderen, kindermishandeling, mishandeling, ouderen, ouders, partnergeweld, seksueel geweld